นครปฐม วัดเกจิดังลุ่มน้ำนครชัยศรีแจกข้าสารและไข่ไก่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วัดเกจิดังลุ่มน้ำนครชัยศรีแจกข้าสารและไข่ไก่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันที่3มิถุนายน 2562 ที่วัดสว่างอารมณ์(แคแถว)ตำบลขุนแก้ว  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พระครูยติธรรมานุยุต (อาจารย์แป๊ะ)เจ้าอาวาสวัดสว่างอารามณ์(แคแถว)เกจิดังลุ่มน้ำนครชัยศรี พร้อมด้วย นายภูวิส ภิรมณ์เบี้ยว ปลัดความมั่นคงอำเภอนครชัยศรี นายสัญญา เอี่ยมพินพันธ์ กำนันตำบลขุนแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแจกข้าวสารให้กับผู้ที่มาทำบุญปิดทองไห้วพระที่วัดสว่างอารามณ์(แคแถว) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่3มิถุนายน2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ซึ่งก่อนรับแจกข้าวสารประชาชนที่มารับแจกข้าวสาร จำนวนมาก ได้ถวายคำนับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ  พร้อมทั้งได้มอบไข่ไก่ให้กับนายศุภเดช  สุวรรณ ตัวแทนเรือนจำพิเศษธนบุรี เพื่อนำไปทำอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังอีกด้วย