นครปฐม วัดสว่างอารมณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วัดสว่างอารมณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์(แคแถว) ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พระครูยติธรรมานุยุต (อาจารย์แป๊ะ)เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์(แคแถว)เป็นองค์ประธานจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ซึ่งได้นิมนต์ พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ รวม10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา

โดยมีนายภูวิส ภิรมณ์เบี้ยว ปลัดความมั่นคงอำเภอนครชัยศรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายสัการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พร้อมด้วยนายสัญญา  เอี่ยมพินพันธ์ กำนันตำบลขุนแก้ว และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลขุนแก้ว และร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร์ยิ์อีกด้วย