นครปฐม อำเภอสามพรานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินี

อำเภอสามพรานจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน2562

เมื่อเวลา19.00 น.วันที่ 3 มิถุนายน2562  ที่บริเวณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายยงยุทธ  สวนทอง นายอำเภอสามพราน เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน  พร้อม ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทองเปิดกรวยธูปเทียนแพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  จากนั้นได้จุดเทียนชัยมงคล  และส่งต่อให้ผู้ที่มาร่วมพิธี และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สถานศึกษา กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน  พสกนิกรชาวอำเภอสามพราน ทุกหมู่เหล่า พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พุ่มทอง) เพื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ที่ทรงปฎิบัติพระราชกรณีกิจ เป็นอเนกประการ ปฎิบัติงานถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านการทหาร  เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร