นครปฐม นายอำเภอสามพรานนำข้าราชการและพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

นายอำเภอสามพรานนำข้าราชการและพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่3 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายยงยุทธ  สวนทอง  นายอำเภอสามพราน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อม ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน  และพสกนิกร จำนวนมาก ร่วมพิธี

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว