นครปฐม  อำเภอสามพรานเจริญชัยมงคลและทำบุญตักบาตรถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อำเภอสามพรานเจริญชัยมงคลและทำบุญตักบาตรถวายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เมื่อ7.30 น.วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายยงยุทธ  สวนทอง  นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่าฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง เปิดกรวยถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์วัดไร่ขิงเจริญชัยมงคล  พร้อมแสดงพระธรรมเทศนา   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกด้วย