สิงห์บุรี ลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยม และให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีจำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางรัตนาภรณ์ เสือยอด บ้านเลขที่ 52
2.นางปาริชาต ธงทาสี บ้านเลขที่ 50
3.นางสำเนียง ทองเผือก บ้านเลขที่ 48/1


ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม จำนวนรายละ 1 ชุด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม จำนวนรายละ 1 ชุด