สิงห์บุรี ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หมายให้ นายวาราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเก่า โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมดังกล่าว