สิงห์บุรี จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ ผู้เเทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ตำบลจักสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี