สิงห์บุรี ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

จังหวัดสิงห์บุรี ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 17.09 น.
นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารพระอารามหลวง