กาญจนบุรี ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อม รับคณะกรรมาธิการฯแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน

กาญจนบุรี  ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อม รับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ที่ทำการกำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ตำบลฃช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดา ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการประชุมในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืน รวมทั้งมาตรการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ป่าตะวันตก เพื่อรับฟังปัญหาจากภัยช้างป่าที่บุกรุกพื้นที่ชุมชน พื้นที่ทำการเกษตร ทำลายทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบได้นำเสนอปัญหาและข้อมูลดังกล่าวที่ชัดเจนเพื่อการแก้ไขให้ตรงจุดและเป็นรูปธรรมอย่างที่สุด /ปัญหาแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวในพื้นที่/ปัญหายาเสพติดในชุมชน /การลงทะเบียน application Thai D ในแต่ละพื้นที่


หลังจากนั้นทีมฝ่ายปกครองตำบลช่องสะเดาได้ลงพื้นที่ตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทุ่งนา / โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรม และการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำความผิดในพื้นที่
เกสร เสมจันทร์ กาญจนบุรี