สิงห์บุรี มอบเครื่องมือแพทย์มูลค่า1.86 ล้านให้โรงพยาบาลพรหมบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเกียรติร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่า 1.86 ล้านบาทให้โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรตารีสิงห์บุรี สโมสรตารีสีลม สโมสรตารีพระปิ่นเกล้าธนบุรี สโมสรตารีพระนารายณ์ลพบุรี สโมสรตารีราษฎร์บูรณะ สโมสรตารีคันนายาว สโมสรตารีสระปทุม สโมสรตารีสุขุมวิม สโมสรตารีลพบุรี สโมสรตารีกรุงเทพพัฒนาการ

โดยมี นายเกษมชัย นิธิวรรณากุล อดีตผู้ว่าการภาค ตัวแทนโรตารีจากประเทศญี่ปุ่น นายกผ่านพ้นพุฒิหิรัญ อร่ามวิทย์ สโมสรตารีสีลม นายกสโมสรโรตารีสิงห์บุรี นายอำเภอพรหมบุรี/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพรหมบุรี ผู้บริหารโรงพยาบาลพรหมบุรี และพยาบาล เจ้าหน้าที่