สิงห์บุรี เจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมายุ 46 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ร.ศ.130 ถนนวิไลจิตต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โดยมี นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิศร อ่อนนุช นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว