สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ คลองเชียงราก เขื่องบางโฉมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช พร้อมนายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีทั้งสอง กอ.รมน.สิงห์บุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ข้าราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืชและเก็บขยะตลอดแนวบริเวณริมคลองเชียงรากน้อย เพื่อสามารถระบายน้ำทำการเกษตรได้ดีขึ้นและคลองดูสวยงามสะอาดขึ้น


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป