สิงห์บุรี รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ อำเภออินทร์บุรี
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30 น.
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าพบนายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้แนวทางการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายของปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าพบนายเอกรินทร์ หนุนภักดี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสิงห์บุรี ก่อนเดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศหมู่บ้านเข้มเเข็ง บ้านพระนอน หมู่ที่.1 ตำบลทับยา และมอบบัตรประจำตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคง บริเวณหน้าโรงพยาบาลอินทร์บุรี บริเวณแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม และ ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงของอำเภออินทร์บุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทน กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจเขตอำเภออินทร์บุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม