นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

นนทบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
ที่ห้องประชุมปัญญางาม วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร พร้อมใจกันร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้

จากนั้น ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี แล้วกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ต่างมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ จบแล้วผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เป็นเสร็จพิธี.