มทร.รัตนโกสินทร์จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ หอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” เริ่มด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคล เจริญชัยมงคลคาถาและบำเพ็ญกุศล และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์