สิงห์บุรี   อบจ.จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติ

สิงห์บุรี   อบจ.จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรีและสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2567 จัดกิจกรรมตามโครงการประกอบด้วย การให้ความรู้ภาควิชาการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ผ่านเรียนรู้ออนไลน์ ตามหลักสูตรของกรมกิจการผู้สูงอายุ ผส.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกิจกรรมอบรมภาคปฏิบัติ การให้ความรู้ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในผู้ใหญ่ เด็กโต เด็กทารก ที่หมดสติและไม่หายใจการใช้เครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือเออีดีและการช่วยเหลือผู้ที่สำลักอาหารเป็นต้น


ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีทักษะและความมั่นใจในการทำซีพีอาร์และการใช้เครื่อง เออีดีช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุหมดสติ ไม่หายใจและหัวใจหยุดเต้นกะทันหันให้ทันเวลาภายใน 4 นามี จะฟื้นคืนชีพกลับมาด้วยสภาวะสมองไม่ได้รับการเสียหายจากการขาดออกซิเจน สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ต่อไปสร้างเครือข่ายและพัฒนาบทบาทตลอดจนศักยภาพแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.จำนวน 1,260 คนให้มีศักยภาพในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับชุมชนอื่นๆต่างพื้นที่เพื่อจะได้นำความู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ