สมุทรปราการ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 18 หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจ

สมุทรปราการ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 18 หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนภารกิจให้การช่วยเหลือเหตุสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ขอลงจอดฉุกเฉิน
*****เมื่อเวลา 14.00น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนภารกิจเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เหตุเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน SQ321 เส้นทางจากท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ปลายทางท่าอากาศยานชางงี ขอลงจอดฉุกเฉินที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เนื่องจากเครื่องบินตกหลุมอากาศ ซึ่งภายหลังเครื่องบินได้ลงจอด ทสภ. ได้เข้าประเมินสถานการณ์และได้ประกาศเข้าสู่แผนฉุกเฉินในเวลาต่อมา


*****นายกิตติพงศ์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการสนับสนุนภารกิจจากหลายหน่วยงานประกอบไปด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานทางการแพทย์ ผู้ให้บริการภาคพื้นตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งการช่วยเหลือทางการแพทย์ การนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวที่สามารถเดินทางต่อได้จนกระทั่งออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ประเทศสิงคโปร์ได้อย่างเรียบร้อย ทสภ. จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ จนได้รับเสียงชื่นชมจากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมรับโล่เกียรติคุณ ในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน ได้แก่
1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (เป็นผู้แทนรับมอบโล่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 และ มูลนิธิร่วมกตัญญู)
2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
3. โรงพยาบาลกรุงเทพ
4. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
5. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
6. โรงพยาบาลปิยะเวท
7. โรงพยาบาลพระรามเก้า
8. โรงพยาบาลวิภาราม
9. โรงพยาบาลเวชธานี
10. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
11. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2
12. สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
13. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
14. คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ
15. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
16. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ
17. สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
18. ตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจจราจร


*****ทสภ. มีความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยให้ความสำคัญในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในทุกๆปี เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและทรัพยากรในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมจัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ไม่เพียงแต่สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น แต่ยังเป็นการผลักดันให้ ทสภ.
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมมอบประสบการณ์การเดินทาง
ที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ได้มาเยือนประเทศไทย
***********************************
ชัยฐกรณ์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ