สิงห์บุรี จัดพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช พร้อมนายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีทั้งสอง ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน ด้านการปกครอง โปรดให้ตั้งสภากรรมการองคมนตรี ทรงตรากฎหมายเพื่อควบคุมการค้าขายที่เป็นสาธารณูปโภคและการเงิน ระบบเทศบาล ด้านการศาสนา การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมนั้น พระองค์โปรดให้สร้างหอพระสมุด ทรงปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มีการปรับปรุงการศึกษาจนยกระดับมาตรฐานถึงปริญญาตรี ทรงตั้งราชบัณฑิตยสภา โปรดให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรไทยสมบูรณ์ ชื่อว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ”