นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

การอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567  ที่ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” หลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (6 งาน) ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.รัตนโกสินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ