นนทบุรี ฮือฮา!!! ของโปรยทานงานบวชลูกชาย สจ.สาวคนดังอำเภอบางใหญ่ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า

นนทบุรี ฮือฮา!!! ของโปรยทานงานบวชลูกชาย สจ.สาวคนดังอำเภอบางใหญ่ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า
เมื่อวันที่7เมษายน2567 ที่ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ หมู่ 12 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
น.ส.ศศิประภา ดีรอด (สจ.ปุ้ม ในเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี) พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม (กำนันเก่ง ) เป็นเจ้าภาพ ในพิธีอุปสมบท นายศุภกฤต สุขม่วง บุตรชายของ น.ส.ศศิประภา ดีรอด (สจ.ปุ้ม) โดยมี นายไพฑูรย์ แก้วทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ร่วมด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หลายแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ชาวบ้านในเขตอำเภอบางใหญ่ และใก้ลเคียง มาร่วมอนุโมทนาบุญ และแสดงความยินดี กันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งมี นายประเสริฐ นางประยงค์ ดีรอด ตากับยาย เป็นประธาน และดีใจที่ได้มาบวชหลานชาย เพื่อสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ตามธรรมเนียมของชาวพุทธถือว่าการที่ลูกหลานได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เป็นการตอบแทนคุณ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายาย ที่เลี้ยงดูมาแต่เกิด
ในพระพุทธศาสนา เรียกการบวชว่า การอุปสมบท แต่เดิมนั้น การบวชเรียกว่าบรรพชา (ภาษาบาลี: ปพฺพชฺชา แปลว่า เว้นทั่ว, เว้นจากความชั่วทุกอย่าง) ปัจจุบันคำว่าบรรพชาใช้กับการบวชสามเณร ในขณะที่อุปสมบทใช้กับการบวชพระภิกษุ การบวชโดยนัยแล้วคือ การละทิ้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิม สู่ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ใหม่ ตามครรลองแห่งมรรค เพื่อเป็นการง่าย เพื่อเป็นการสะดวก เป็นทางอันปลอดโปร่ง แก่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์ คือ ความบริสุทธิ์หลุดพ้น ปราศจากมลทิน หมดจดจากความเศร้าหมอง และเป็นอิสระจากพันธนาการเครื่องร้อยรัดทั้งปวง


และงานในวันนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่ฮือฮามาก คือ ทางด้าน น.ส.ศศิประภา ดีรอด (สจ.ปุ้ม) พร้อมด้วย นายณัฐวัฒน์ เอี่ยมแย้ม (กำนันเก่ง ) เจ้าภาพ ได้ โปรยทานด้วย เงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี ตู้เย็น พัดลม กระทะไฟฟ้า ข้าวสารฯลฯ ทำให้ผู้มาร่วมอนุโมทนาบุญ ได้ทั้งบุญ และรับสิ่งของติดไม้ติดมือกลับไป พร้อมมินิคอนเสิร์ต ของ พลพล พลกองเส็ง และวงดนตรีนักร้องหางเครื่องเต็มเวที สร้างความสุข สนุกสนาน แก่ผู้มาร่วมงานอุปสมบท นายศุภกฤต สุขม่วง บุตรชายของ น.ส.ศศิประภา ดีรอด (สจ.ปุ้ม) ในครั้งนี้