สุพรรณบุรี  ตำรวจทางหลวง ร่วมกับผู้นำชุมชนมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้

สุพรรณบุรี  ตำรวจทางหลวง ร่วมกับผู้นำชุมชนมอบของช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ต.ต.โจ เสาร์ประโคน สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการตำรวจทางหลวง 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ตำรวจทางหลวง 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีนายธนวัน ตันติเกษตรกิจ นายก อบต.บ่อสุพรรณ นายอำพล จงสมบูรณ์โภคา กำนันตำบลบ่อสุพรรณ นายวิชัย คิ้วมณฑล ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวกลับ พร้อม อสม.ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


พ.ต.ต.โจ เสาร์ประโคน สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการตำรวจทางหลวง 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการตำรวจทางหลวง 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ตำรวจทางหลวง 2 ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. จัดกิจกรรม “จิตอาสาร่วมกันนำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ของใชที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้“ที่ขาดแคลน ในพื้นที่ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ดังกล่าว ในระดับหนึ่ง
หลังจากการทำกิจกรรมจิตอาสาเสร็จสิ้นแล้ว ได้ร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ระหว่างทีมตำรวจทางหลวง กับ ทีมผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย
ภัทรพล พรมพัก สุพรรณบุรี