เชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านฯทหารร่วมดับไฟป่า

ผู้ใหญ่บ้านฯทหารร่วมดับไฟป่า
6 เมษายน 2567
นาย เดชา มณีวรรณ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านจอมคีรี ต.แม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและทีมงานรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทหารจากฉกม4ไชยานุภาพ ได้ร่วมกันปฏิบัติการลาดตระเวน ไฟป่า ในพื้นที่ทำการช่วยดับไฟป่าสถานการณ์ยังคงเผ้าระวังกันต่อคงต้องปฏิบัติหน้าที่กันต่อในทุกวัน ซึ่งทางกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ กองกำลังผาเมิอง ก็ได้ให้ทางทหารเข้าร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านในการเข้าดับไฟ ประมาณ20ไร่ บนดอยเพราะพื้นที่อำเภอเชียงดาว-อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีการลักลอบเผาป่าแทบทุกวันและมีแนวโน้มที่จะถี่มากขึ้น

ทั้งชาวบ้าน ส่วนราชการต้องผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ ที่บ้านสินชัย หมู่ที่6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทางผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาไฟป่าร่วม ทางเทศบาลตำบลหนองบัว จัดเวรยาม24ชั่วโมงประสานงานคอยเฝ้าระวังไฟป่า ซึ่งมีการลุกไหม้แทบทุกวัน ขอความร่วมมือกับชาวบ้านช่วยดูแลและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบถ้ามีการลุกไหม้ของไฟป่าและช่วยกับเข้าดับเพื่อให้สภาพบรรยากาศในพื้นที่ดีขึ้น แต่ทางฝั่งพม่านั้นเผาทุกวันควันและฝุ่นทะลักเข้ามาในพื้นที่ใกล้เคียง ยากที่จะแก้ไข

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่