กาญจนบุรี   เปิดกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม และการศึกษา

กาญจนบุรี   เปิดกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม และการศึกษา (Sport culture and Education activities) เนื่องในกิจกรรมโอลิมปิก Day 2023
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่หอประชุมใหญ่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม และการศึกษา (Sport culture and Education activities) เนื่องในกิจกรรมโอลิมปิกเดย์ 2023 โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิตร สมาหิโต รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิค แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากร และนักเรียนทั้ง 7 โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โอลิมปิก เดย์ ประจำปี 2566 โดยกิจกรรมกีฬา วัฒนธรรม และการศึกษา ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ที่คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ ได้ระบุให้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาส “วันโอลิมปิก” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 1894 (พ.ศ. 2437) โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระที่แท้จริงของยุทธศาสตร์โอลิมปิก (Olympic movement) โดยใช้กิจกรรม กีฬา วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมือง เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด โดยมีนักเรียน ที่อายุระหว่าง 13-15 ปีจำนวน 330 คน จาก โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนเทศบาล5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โรงเรียนเทพมงคลรังสี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นอกจากนี้ ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณถนนสองแคว สกายวอล์ค อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมกีฬาเยาวชน คิดส์ สปอร์ต กิจกรรมสิ่งแวดล้อม การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 X 3 การแข่งขันฟุตซอล และกิจกรรมกีฬาสันทนาการ Dancing contest (Cover Dance)
จากนั้นเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีพิธีปล่อยตัวกิจกรรมเดิน-วิ่ง งานโอลิมปิกเดย์ 2023 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร และประเภท Fun Run 4.7 กิโลเมตร โดยระยะมินิมาราธอน เริ่มต้นจาก ถนนสองแคว สกายวอล์คกาญจนบุรี ขึ้นสะพานสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ผ่านอนุสรณ์สถานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ ขึ้นสะพานสุดใจ หอนาฬิกา โรงงานกระดาษ ประตุเมืองกาญจนบุรี และกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัว และ Fun Run เริ่มต้นจาก ถนนสองแคว สกายวอล์คกาญจนบุรี ผ่านวงเวียนวัดเหนือ วัดถาวร ผ่านอนุสรณ์สถานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก เข้าเส้นทางข้างวัดใต้ ถนนแสงชูโต หลังโรงงานกระดาษ ผ่านประตูเมืองกาญจน์ และกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดปล่อยตัว โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 6,000 คน
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี