กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

กาญจนบุรี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่บ้านเลขที่ 137/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายอุทัย ขันทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ


จากเหตุการณ์เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.50 น. ที่บ้านเลขที่ 137/1 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เกิดอัคคีภัยขึ้น ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6 คน โดยที่ว่าการอำเภอท่าม่วง และเทศบาลตำบลหนองขาว ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมทั้งได้มอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องครัว เครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรต่อไป
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี