อยุธยา อำเภอวังน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา

อำเภอวังน้อย จัดกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.นายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปกุล นายอำเภอวังน้อย เป็นประธานการเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายอภิพัฒน์ ใจเพ็ชร   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา คณะกรรมการชุมชน ประธานกลุ่มสตรี อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จิตอาสาพระราชทาน นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจระเข้ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณวัดห้วยจระเข้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ชาญ ชูลิ่น อยุธยา