ประจวบคีรีขันธ์  ชาวบางสะพานน้อย ร่วม 200 คน ยื่นหนังสือขอขบวนรถด่วนพิเศษ

ประจวบคีรีขันธ์  ชาวบางสะพานน้อย ร่วม 200 คน ยื่นหนังสือขอขบวนรถด่วนพิเศษ ( สปริ้นเตอร์ ) จอดสถานี หลังใช้งบประมาณก่อสร้างรถไฟรางคู่ไปหลาย 10 ล้าน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สถานีรถไฟบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชาวบ้านประมาณเกือบ 200 คน นำโดย นายเสน่ห์ หินศรี ข้าราชการบำนาญ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และตัวแทนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เดินทางมายื่นหนังสือเรื่องขอให้ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลราง สายกรุงเทพอภิวัฒน์ –สุราษฎร์ธานี และ สายสุราษฎร์ธานี-สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ ( สปริ้นเตอร์ ) จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟบางสะพานน้อย ถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีนายประมวล พงษ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต 3 เดินทางมารับหนังสื่อ พร้อม นายสุทิน ประเสิฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพานน้อย และกำลังฝ่ายปกครองกว่า 15 นาย เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อย
โดยนายเสน่ห์ หินศรี กล่าวว่า ปัจจุบันอำเภอบางสะพานน้อยมีประชากรรวมทั้งสิ้น 41,771 คน อดีตที่ผ่านมาประชากรส่วนใหญ่ใช้และผูกพันกับการเดินทางโดยสารรถไฟตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีความปลอดภัย ประหยัด และปัจจุบันภาพรวมมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม 2,500 ล้านบาทต่อปี และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 120,000 ต่อปี เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย เช่นเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ อันเป็นพื้นที่ดูปะการังที่มีความสมบูรณ์สุด มีชายหาดที่สะอาดและสวยงามยาว 45 กิโลเมตร เทศกาลดูนกเหยี่ยว เป็นต้น “เมื่อรัฐบาลมีนโยบายและดำเนินการโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งชาวอำเภอบางสะพานน้อยรู้สึกดีใจว่าจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการร่วมพัฒนาเมือง วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ตลอดจนที่สำคัญคือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดยเดินทางโดยรถไฟ มาเป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา” นายเสน่ห์ กล่าว
นายอารวุฒิ ว่องไวรุด ชาวบ้าน อ.บางสะพานน้อย กล่าวว่า ที่ผ่านมาการใช้บริการรถไฟโดยเฉพาะ2 ขบวนดังกล่าวนั้นคนบางสะพานน้อยที่ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละประมาณ 300 บาท เพราะต้องไปลงรถไฟที่อำเภอบางสะพานจากนั้นต้องให้ญาติ หรือไม่ก็ต้องจ้างรถยนต์ไปรับที่สถานีรถไฟบางสะพานใหญ่ หากการรถไฟให้ขบวนรถไฟที่เป็นรถด่วนพิเศษจอดที่สถานีบางสะพานน้อยน่าจะสร้างความสะดวกและลดรายจ่ายให้กับชาวอำเภอบางสะพานน้อย
นายประมวล พงษ์ถาวราเดช กล่าวว่า หลังรับหนังสื่อจากชาวบ้านแล้วจะนำหนังสื่อไปยื่นต่อผู้ว่าการรถไฟ เพื่อพิจารณาตามที่ชาวบ้านร้องขอ ซึ่งตนมีความกังวลใจว่าหากขบวนรถไฟทั้ง 2 ขบวนนี้จอดแล้วหากไม่มีผู้ใช้บริการก็จะเสียโอกาส
นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ กล่าวว่า การที่ รัฐบาลมีโครงการรถไฟรางคู่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเมือง อำเภอบางสะพานน้อยเป็นอำเภอใต้สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในขณะเดียวกันเรามีศักยภาพในการที่จะพัฒนาต่อไป สิ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคหลักนอกจากการเดินทางทางถนนแล้วรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในอนาคต สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน เราต้องช่วยกันให้เกิดความยั่งยืนและขอให้ความตั้งใจของพวกเราในวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จเพื่อให้บางสะพานน้อยของพวกเรามีการพัฒนาและมีความเจริญทางเศรษฐกิจเพื่อพวกเราทุกคน
///////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0649646443