อยุธยา โรงไฟฟ้าวังน้อย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา

โรงไฟฟ้าวังน้อย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา
ระหว่างวันที่ 24-26 โรงไฟฟ้าวังน้อย นำโดย นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ถวายเทียนประจำพรรษา 26 คู่ พัดลม 26 ตัว น้ำดื่มแบบแก้ว 130 ลัง เครื่องสังฆทาน 26 ชุด ยารักษาโรค 26 กล่อง และไม้กวาด 196 ด้าม ให้แก่ วัดต่างๆ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ได้แก่ วัดน้อมประชาสรรค์ วัดธรรมาราม วัดลำบัว วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต วัดวงษ์สวรรค์ วัดอู่ข้าว วัดมณฑลประสิทธิ์ วัดสันติธรรมาราม วัดบ้านช้าง วัดศิวาราม วัดราษฎร์บรรจง วัดศรีคัคณางค์ วัดสุขปุญฑริการาม วัดสอนดีศรีเจริญ วัดราษฎรบำรุง วัดจุฬาจินดาราม วัดบึงกาสาม วัดเจริญบุญ วัดธรรมจริยา วัดราษฎร์บำรุง วัดไพรฑูรย์ถนิมาราม

วัดสว่างอารมณ์ วัดลำพระยา วัดยมนาตามธรรม วัดศรีประชา และวัดหนองโสน รวมจำนวน 26 วัด เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนาต่อไป