สุพรรณบุรี   รมว.ทส.กล่าวบนเวที เปิดโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ

สุพรรณบุรี   รมว.ทส.กล่าวบนเวที เปิดโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบอกปวดหัวกับการโหวดเลือกนายก
ทส. เสริมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ชูการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ยั่งยืน ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ”
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวรายงาน มีนายนภดล มาตรศรี สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 นายอำเภออู่ทอง นางวาสนา มาตรศรี สจ.เขต 2 อ.อู่ทอง นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายก อบต.พลับพลาไชย  คณะผู้บริหารกระทรวง กรม เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพธี
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยและมุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งมุ่งมั่นขับเคลื่อนโครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำและจัดหาน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง ตลอดจนน้ำใช้ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย นี้ เป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ำ กระจายน้ำให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1  ขอฝากทุกท่านให้ช่วยกันดูแลระบบส่งน้ำ ให้มีการบริหารจัดการ จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาดูแลรักษา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1 ประสบปัญหาภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ชุมชนที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำมีน้ำไม่เพียงพอ ดังนั้น มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 หน่วยงานในพื้นที่วางแผนดำเนินการแก้ปัญหาให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฯ กระจายน้ำให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำ มีระยะทางส่งน้ำรวม 14,448 เมตร บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน จำนวน 577 ครัวเรือน พร้อมทั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ หรือกลุ่มของประชาชนในพื้นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยกันดูแลบำรุงรักษาระบบส่งน้ำแห่งนี้ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของภาครัฐที่มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำนอกเขตพื้นที่ชลประทาน
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำฯ โดยดำเนินการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สูบส่งน้ำดิบจากสระเก็บน้ำหมู่ที่ 14 ที่มีความจุเก็บกักประมาณ 80,000 ลบ.ม. ด้วยอัตราการส่งน้ำ 100 ลบ.ม./ชม. ไปยังสระเก็บน้ำหมู่ที่ 5 ความจุเก็บกักประมาณ 30,000 ลบ.ม. พร้อมทั้งก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา อัตราการผลิต 50 ลบ.ม./ชม. และถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 200 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง ส่งต่อไปเก็บกักในพื้นที่หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 1 ซึ่งทั้งสองหมู่มีการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 200 ลบ.ม. จำนวนบ้านละ 1 ถัง และก่อสร้างโรงสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นหอถังสูง ขนาด 40 ลบ.ม. สำหรับจ่ายน้ำให้พื้นที่ที่อยู่ไกลแหล่งน้ำ มีระยะทางกระจายน้ำรวม 14,448 เมตร โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566
ภายในงานมีครู และนักเรียน จากโรงเรียนวัดคีรีเจริญผล และโรงเรียนพลับพลาไชย มาออกบูธแสดงการทำขนม และอาหาร และผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหาร รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ได้นำสินค้าชุมชนมาจัดจำหน่าย
นายวราวุธ ได้กล่าวบนเวทีว่า เมื่อวานนี้ประธานสภาออกมายกเลิกไม่เลือกนายกอีกแล้ว วราวุธ ก็ปวดหัวเหมือนกันเลือกกันมา 2 เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้เลือกยกสักที คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมไปไหนฉันจะอยู่อย่างนี้ อีกคนก็บอกฉันจะไม่ทำงานกับคนนี้ คนนี้ก็บอกฉันจะไม่ทำงานกันคนนั้น วันดีคืนดีผู้ตรวจการแผ่นก็ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ แล้วอีกวันก็มีคนไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญให้มาตรวจสอบผู้ตรวจการแผ่นดิน วราวุธ นั่งทำงานอยู่กรุงเทพ เกาหัวแกรกๆ ไม่รู้จะเอายังไงอุตส่าเลื่อนพิธีเปิดงานมาวันนี้ ปรากฎว่าพรุ่งนี้ไม่มีประชุมสภาอีกแล้ว เวียนหัวกันจริงๆเลย ตนขอเรียนพี่น้องว่าจะเวียนหัวอย่างไร ปัญหาของพี่น้องชาวอู่ทอง ชาวพลับพลาไชย ตน และ สส.นพดล มาตรศรี รวมทั้ง พรรคชาติไทยพัฒนา พวกเรา ไม่เคยหนีไปไหน  งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เรานำมามอบให้นั้นเป็นสิ่งที่ และเป็นหน้าที่ที่พวกเราอยากทำ เป็นหน้าที่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการประสานจาก สส.นพดล ก็ขอความร่วมมือจากอธิบดี จากเพื่อนๆข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ภัทรพล พรมพัก    สุพรรณบุรี