กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถวายเทียนพรรษาวัดวชิรธรรมาวาส

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2566
ณ วัดวชิรธรรมาวาส

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายรัชชาณล กิตติพัทธ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัยเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี 2566 ณ วัดวชิรธรรมาวาส แขวงขุมทองเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูโฆษิตสุทธสร เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส รับการถวายสำหรับวันเข้าพรรษาหรือวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของปีนี้ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ซึ่งในเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี ทสภ. จะจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรม แก่วัดโดยรอบ ทสภ. อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัด ชุมชนกับ ทสภ.


ทั้งนี้ ทสภ. ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)
***************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ