สิงห์บุรี เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี รับบริจาคโลหิต

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 14.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวนัยนา ศรีเร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับบริจาคโลหิตจาก พนักงาน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ณ ห้างเทสโก้โลตัสสาขาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 65 ราย ได้โลหิต 45 ราย จำนวน 18,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย