อยุธยา จัดกิจกรรม“แรงงานอยุธยา ปลูกจิตอาสา สร้างอยุธยาเมืองสะอาด”

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อสังคม จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในกิจกรรม “แรงงานอยุธยา ปลูกจิตอาสา สร้างอยุธยาเมืองสะอาด” ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการรณรงค์ให้จังหวัดเป็นเมืองสะอาด จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา และสหภาพแรงงานจังหวัดฯ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ


ชาญ ชูกลิ่น รายงาน