กาญจนบุรี สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มอบโล่ให้ผู้สูงอายุ100 ปี

สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปีให้กับผู้สูงอายุใน อำเภอทองผาภูมิ
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลทองผาภูมิและชมรมผู้สูงอายุอำเภอทองผาภูมิมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปีให้กับผู้สูงอายุใน อำเภอทองผาภูมิ จำนวน 2 ท่าน
วันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ห้องประชุมหลวงปู่สาย เทศบาลตำบลทองผาภูมิ นายนรพัทร รัตนวรายุทธ ปลัดอาวุโสอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี โดยมีประธานและกรรมการ สาขา สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอทองผาภูมิ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ โรงพยาบาลทองผาภูมิ สาธารณสุขอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไปให้กับผู้สูงอายุ นางสวย กรีชวด อายุ 101 ปี เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2465 ที่บ้านหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในสมัยสงครามมหาบูรพาเอเชีย คุณยายรับจ้างสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแคว ได้รับค่าจ้างวันละ 2 บาท หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา มีบุตรจำนวน จำนวน 9 คน และย้ายมาอยู่กับลูกสาวที่อำเภอทองผาภูมิ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530

คุณยายเป็นผู้ที่รักความสวยงาม และพิถีพิถันในการแต่งตัว เป็นผู้มีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป พูดคุยสนุกสนานสั่งสอนให้บุตรหลานเป็นคนดี ยังแข็งแรงตามอายุ สามารถเดินโดยไม่ต้องประคอง รับประทานได้ตามปกติ และนายบุญสาน อายุ 100 ปี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2466 คุณตาบุญสาน ได้ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน มีบุตรจำนวน 5 คน ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีครอบครัวและลูกหลานที่ดี คุณตาจะปฏิบัติตนเรียบง่าย รับประทานอาหารพออิ่ม ลูกๆได้เตรียมอาหารให้ครบ 5 หมู่ย่อยง่าย เป็นผู้สูงอายุที่อารมณ์ดี ความจำดี ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นที่รักของลูกและหลาน พร้อมคนทั่วไปในชุมชน ซึ่งการมอบโล่ในครั้งนี้ มีผู้สูงอายุ ชุมชน และครอบครัวบุตร ลูก หลานมาร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับคุณตาและคุณยาย
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี