นครปฐม  จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

จังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ

วันที่ 28 เมษายน 2566 ที่บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารภาคเอกชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายวราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายธงชัย อินทพงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าวันที่ 1พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานสากล และรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยในปีนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน รวมถึงภาคีเครือข่าย สถานประกอบกิจการ นายจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต รวมถึงภายในงานประกอบด้วยการให้บริการตอบปัญหาแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน การแข่งขันมวยทะเลแป้ง และการออกร้านอาหารอร่อย กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ


โอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมวันแรงงาน และนายวราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด มอบเกียรติบัตรรางวัลพนักงานดีเด่นของบริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด และมอบทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ซึ่งภายในงานมีนายจ้าง ลูกจ้าง และเครือข่ายแรงงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน
*****************************************************
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว