สิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” และมอบหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนที่ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี คปภ.สิงห์บุรี คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร)


โดย นางสาวนงเยาว์ เทพศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดการจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน