เชียงใหม่  ผู้ว่าฯเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมตรวจฝายน้ำล้นที่น้ำป่าซัดพัง

เชียงใหม่  ผู้ว่าฯเยี่ยมประชาชนน้ำท่วมตรวจฝายน้ำล้นที่น้ำป่าซัดพัง

13 สิงหาคม 2565
จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม และตรวจพื้นที่ฝายที่พังเสียหายจากน้ำป่าในครั้งนี้ โดยมีนายจีรชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง อำนวยความสะดวก และได้มาเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนบ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะกับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฝาง และได้รับรายงานจากผู้จักการประปาภูมิภาคอำเภอฝาง ที่ได้หยุดจ่ายน้ำประปาในช่วงน้ำท่วมสาเหตุเพราะว่าตู้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วมเสียหาย แต่เวลานี้ได้จ่ายน้ำได้แล้ว ได้พบนายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงฝาง ทราบถึงการเสียหายของผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้ ได้พุคคุยกับประชาชนว่าขอให้ระมัดระวังเรื่องน้ำที่อาจจะมาอีกเพราะยังมีพายุเข้า ให้จัดเตรียมการเอาไว้ทั้งข้าวปลาอาหาร และได้ทำการแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนบ้านสันป่าไหน่,บ้านไผ่ล้อม,บ้านริมฝาง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจดูโรงเรียนน้ำท่วมขังไม่สามารถเปิดเรียนได้ เป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรังสีวิทยา จึงสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการสูบน้ำให้แห้งก่อนเปิดเรียน และได้ไปตรวจดูฝายแม่ใจ ลูกที่ 6 ที่สร้างโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นฝายคอนกรีต พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 15 เมตร สูง 1.75 เมตร ที่ได้จมน้ำและมีดินทรายตะกอน จากน้ำป่าท่วม เต็มหน้าฝาย ซึ่งต้องทำการขุดลอกซ่อมแซม ต่อไป จากนั้นได้ตรวจดูฝายที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกน้ำป่าเสียหาย ฝายบ้านหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย เพื่อจะได้ทำการซ่อมแซมให้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนน้ำท่วมนั้นหลายพื้นที่ลดลงแห้งแล้วมีบ้านสบมาว บ้านนันทาราม ตำบลสันทราย บ้านริมฝาง ตำบลเวียง ที่ยังทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากมวลน้ำอำเภอไชยปราการเข้ามาสมทบเพิ่มในลำน้ำฝาง

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว