ตรัง จัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 1,270,0090 ตัว

จังหวัดตรังจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ที่คลองบ่อหว้า ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพลตรีรักชาติ รัตนาศักดิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธี ซึ่งการจัดงานในวันนี้ต่างมีความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงงานด้านการประมงและทรงมีพระเมตตา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั่วประเทศ จังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับกรมประมงจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ขึ้น โดยเชิญชวนให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า พร้อมทั้งราษฎรในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น สำหรับพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ จังหวัดตรังได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ กุ้งแชบ๊วย จำนวน 500,000 ตัว ปูม้าระยะวัยอ่อน (zoea) จำนวน 627,300 ตัว ปูขาวระยะตัวเต็มวัย จำนวน 90 ตัว และปูขาว ระยะลูกปู (crab) จำนวน 142,700 ตัว รวมสัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้นจำนวน 1,270,0090 ตัว


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ยังเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำ ให้คงอยู่แม่น้ำตลอดไป ตลอดจนเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ของตนอีกด้วย
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง