ตรัง ผู้ว่าฯนำหัวหน้าส่วนราชการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
ที่หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมนางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา (จังหวัดตรัง 3 ศาสนา) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


ทั้งนี้ พระสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระราชกุศล จากนั้นผู้นำศาสนาอิสลาม ได้ประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร และผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร หลังจากเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วได้มีการประกอบพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 91 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง