นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ห้องนิทรรศการ 1 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จัดขึ้นโดยมทร.รัตนโกสินทร์  โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ”   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ