เชียงใหม่ น้ำท่วมฝางและแม่อายครั้งที่สองอ่วมหนักกว่าครั้งแรก

น้ำท่วมฝางและแม่อายครั้งที่สองอ่วมหนักกว่าครั้งแรก
12 สิงหาคม 2565
สถานการณ์น้ำป่าเข้าท่วมหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในเช้าวันนี้น้ำป่าเริ่มทะลักเข้าสู่แม่น้ำสายหลัก น้ำแม่มาว น้ำฝาง น้ำใจ ในพื้นที่อำเภอฝาง และน้ำป่าล้นจากลำห้วยล้นทะลักขึ้นถนนสาย1089 ล้นเข้าท่วมถนน ในพื้นที่อำเภอฝาง นั้นน้ำได้ไหลเข้าท่วมหลายหมู่บ้านซ้ำรอบสอง บ้านสบมาว บ้านนันทาราม ตำบลสันทราย บ้านริมฝาง บ้านสันป่าไหน่ บ้านต้นหนุน บ้านฟอกซ์แลนด์ ตำบลเวียง อำเภอฝาง และน้ำใจ ไหลล้นขึ้นถนนหน้าโรงพยาบาลฝางจนถึงสี่แยกไฟแดงธนาคารออมสิน ทำให้การสัญจรเป็นไปแบบลำบาก

เจ้าหน้าที่เทศบาลเวียงฝางได้ทำการแก้ไขแล้วแต่กระแสน้ำป่ายังทะลักเข้ามาไม่ลด นายอำเภอฝางได้สั่งทุกหน่วยงานให้ช่วยดูแลประชาชนที่เดือดร้อนโดยด่วนแล้ว มีหลายหน่วยงานที่ได้เข้ามาทำการช่วยเหลือชาวบ้าน ส่ววนที่อำเภอแม่อาย นั้นเป็นน้ำป่าลำห้วยอายได้มีขยะมาติดที่ปากท่อระบายน้ำทำให้น้ำดันขึ้นถนนจนถนนเกิดการดีดตัวขึ้น ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลแม่อาย และทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3 ได้ช่วยอำนวยความสะดวกกับรถที่สัญจรไปมาแล้ว และยังมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมไหลทางอีกหลายพื้นที่ ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดขับด้วยความระมัดระวัง ระดับน้ำยังท่วมและเพิ่มขึ้นเรื่อย ฝังมีฝนตกเป็นระยะๆในเวลานี้

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว