ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ฟรี

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ฟรี
*****ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ฟรี ในวันหยุดยาว “วันแม่แห่งชาติ 2565” ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2565 นี้
*****วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ทำการยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถจอดรถได้จำนวน 718 คัน ในวันหยุดยาวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ ” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 5 วัน
*****ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุก ๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารตรงชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ


ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
……………………………………………
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925