ประจวบคีรีขันธ์ SVL​ Group ร่วมแยกขยะ เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม

SVL​ Group ร่วมแยกขยะ เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม ทุกคนทำได้

วันที่​ 9​ ส.ค.65​ SVL Group โดยทีมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ โครงการ “การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายปะจำปี 2565″ เพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกวิธี ทั้งขยะทั่วไป ขยะอันตราย รวมถึงการกำจัดขยะติดเชื้อ ภัยร้ายที่แฝงตัวในรูปแบบของขยะในยุคของโรคโควิด-19 …การแยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อเรา ดีต่อโลก! และเซฟเจ้าหน้าที่กำจัดขยะอีกทางหนึ่งด้วย


เนื่องด้วยนโยบาย Green Logistics : SVL Group ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การดูแลชุมชน สังคม สร้างสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จากภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้ เพิ่มความระมัดระวัง ไม่ประมาท นำความรู้ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 คณะทำงานฯ จึงได้จัดอบรมผ่าน ระบบประชุม LINE Meeting ออนไลน์ มีตัวแทนพนักงานบางสะพาน เข้าร่วม กว่า 30 คน พร้อมอาสาเป็นต้นแบบ ในการสานต่อแนวคิด “แยกก่อนทิ้ง…เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม” มาช่วยกันแยกขยะเพื่อเรา เพื่อโลก เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน