อ่างทอง จิตอาสารวมพลังชาวบ้านสร้างความสามัคคี ทาสีสะพานข้ามแม่น้ำน้อย

ชาวบ้านอำเภอโพธิ์ทอง รวมพลังสร้างความสามัคคี ทาสีสะพานข้ามแม่น้ำน้อย
เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ชาวบ้านตำบลบางเจ้าฉ่า และตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ (จำลอง สิริญาโณ) เป็นตัวเชื่อม ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยมีผู้นำท้องถิ่นนายทรรศนะ ปานโสภณ นายก อบต.บางระกำ นางสาวสายชล สุขมนต์ นายก อบต.บางเจ้าฉ่า และผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนร่วมกัน 2 ตำบลทำกิจกรรมด้วยการทาสีสะพานข้ามแม่น้ำน้อยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างชาวบ้านตำบลบางระกำ กับตำบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 โดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ซึ่งมีบริเวณตรงข้ามระหว่างวัดยางทอง กับวัดสามประชุมพอดี โดยมีนายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และร่วมสร้างกิจกรรม สร้างความดี ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ในครั้งนี้


จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานรับมอบหนังสือจากข้าราชการตำรวจ จากกองบังคับการ ส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พ.ต.อ. ณัฐกาญจน์ จีนะวัฒน์ รอง ผบก.อก.สกบ.มอบหนังสือตามโครงการ “ปันหนังสือ ปันความรู้สู่สังคม” ให้กับมูลนิธิสิริพัฒนคุณานุสรณ์ (จำลอง สิริญาโณ ) เพื่อประโยชน์ต่อ เยาวชน และชุมชนในพื้นที่ตำบลบางเจ้าฉ่า และตำบลบางระกำต่อไป
สาทร คชวงษ์ / รายงาน