นครปฐม  กระทรวงยุติธรรมเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่69

นครปฐม  กระทรวงยุติธรรมเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่69

วันที่6สิงหาคม2565ที่โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 69จังหวัดนครปฐมและยุติธรรมพบประชาชน

โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ และมีนางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี ในนามคณะผู้จัดงาน  กล่าวรายงาน

ตามที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ “ปี 2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน” รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

กรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และสถาบันการเงิน / จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ทั่วประเทศ ขึ้นในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่4ภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่ทุจังหวัดทั่วประเทศ   สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่69จังหวัดนครปฐม และยุติธรรมพบประชาชนในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อีก9แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทยสมาคมธนาคารจังหวัดนครปฐม บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด  บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) บรรษัทประกัน  สินเชื่ออุดสาหกรรมขนาดย่อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม  รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 6,943ราย ทุนทรัพย์1,050,586,086.70บาท

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน6ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 230,394บาท และมอบป้ายศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน7อำเภอ10ศูนย์ มอบป้ายศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จำนวน2ศูนย์ รวมถึงการจัดบูธกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

ไชยอนันต์  ดลชัยกรร์สกุล