ตรัง ท่าอากาศยาน เข้มมาตรฐานสาธารณสุข และพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณทุกเที่ยวบิน

ท่าอากาศยานตรัง เข้มมาตรฐานสาธารณสุข และพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วบริเวณทุกเที่ยวบิน พร้อมทั้งเฝ้าระวังสังเกตอาการของผู้โดยสาร ที่เดินทางโดยสายการบิน หรือหากได้รับการแจ้งว่าพบผู้ป่วยก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที ในขณะที่ช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางกลับบ้านประมาณ90 เปอร์เซ็นต์
ที่ท่าอากาศยานตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.จ.อ.เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง กล่าวว่า ภายในท่าอากาศยานตรัง ยังคงมีการเข้ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อโดยเฉพาะโรคฝีดาษลิงและโควิด-19 ถึงแม้ว่าโรคฝีดาษลิงจะไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย และที่จังหวัดตรัง ซึ่งตามข่าวที่พบนักท่องเที่ยวป่วยนั้น ก็ไม่เกิดการแพร่ระบาดแต่อย่างใด เพื่อความไม่ประมาททางท่าอากาศยานตรังยังคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข


ในส่วนของท่าอากาศยานตรัง จะมีมาตรการการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด19 ตลอดเวลา โดยมาตรการหลักๆ ที่ทำอยู่เป็นประจำ เช่น ตั้งแต่ผู้โดยสารจะเข้าภายในอาคาร จะต้องให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดที่อยู่ภายในอาคารผู้โดยสารจนกว่าจะขึ้นเครื่องไป หรือลงจากเครื่องและเดินทางกลับบ้านไป ซึ่งเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ผู้โดยสารทุกคนควรที่จะให้ความร่วมมือ และที่ผ่านมาผู้ที่ใช้บริการสนามบินตรังเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะเป็นการป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุด นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอง จะต้องป้องกันตัวเองให้ดีที่สุด เหมือนกับที่ได้ป้องกันผู้โดยสาร และในเรื่องของอาคารสถานที่ ได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ มีการเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ เก้าอี้ผู้โดยสาร รถเข็นกระเป๋า จุดสัมผัส ลูกบิดประตูต่างๆ จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอยู่ทุกเที่ยวบิน หลังจากหมดเที่ยวบิน อย่างไรตามได้มีการเฝ้าระวังสังเกตอาการของผู้โดยสาร ที่เดินทางโดยสายการบิน หรือหากได้รับการแจ้งว่าพบผู้ป่วยก็พร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที ในขณะที่ช่วงวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางกลับบ้านประมาณ90 เปอร์เซ็นต์
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง