กาญจนบุรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกตรวจรักษาผู้ป่วย

กาญจนบุรี ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงโปรกล้าให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่วัดท่าพุราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ศาสตราจารย์ คร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าอุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรบัตติบราชนารี ทรงโปรดเกล้าให้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลอุฬาภรณ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ตรวจวัดสายตา พร้อมมอบกระเป่ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด
โดยมี นายจีระเกียรต ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้นรับ


ด้วยศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรบัตติยราชนารี องค์ประธาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของราษฎร ในทุกพื้นที่ จากการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร และผู้เจ็บป่วย ในถิ่ทุรกันดารหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของ หน่วยแพทย์ พอ.สว. และ
หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ออกปฏิบัติงานในการตรวจดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในครั้งนี้จึงได้โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฎาคม2565 และเพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้ได้มีโอกาสรับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากนั้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย ที่ไม่สามารถมารับบริการได้
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี