หอการค้าภาคใต้กลุ่มอันดามัน ขอความร่วมมือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo ที่ภูเก็ต ในปี 2028

ประธานหอการค้าภาคใต้กลุ่มอันดามัน ขอความร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Expo ที่ภูเก็ต ในปี 2028 แนวคิดในการส่งเสริม Expo ครั้งนี้ เน้นเรื่องของสุขภาพที่จะเน้นว่าเราจะทำอย่างไรที่สร้างสุขภาพที่แข็งแรงแต่ทดแทนการรักษาซึ่งจะตรงกับแนวคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพในอนาคต


นายสลิล(สะลิน) โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าภาคใต้กลุ่มอันดามัน กล่าวว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดกระบี่ได้มีการประชุม ครม.สัญจร ทางรัฐบาลมีมติที่จะเป็นเจ้าภาพ การจัดงาน Expo ที่ภูเก็ต ในปี 2028 ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอตัวที่ประเทศฝรั่งเศส โดยที่มีประเทศคู่แข่ง 4 ประเทศด้วยกัน เท่าที่สอบถามประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวมีทะเลที่สวยงาม โดยเฉพาะภูเก็ตหรืออันดามัน มีความได้เปรียบสูงมากเนื่องจากว่ามีพื้นที่มีสุขภาพร่างกาย และการท่องเที่ยวมีทะเลที่สวยงาม แนวคิดในการส่งเสริม Expo ครั้งนี้ เน้นเรื่องของสุขภาพที่จะเน้นว่าเราจะทำอย่างไรที่สร้างสุขภาพที่แข็งแรงทดแทนการรักษา ซึ่งจะตรงกับแนวคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพในอนาคต


ในการจัดงานครั้งนี้ จะใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวหลัก และขยายผลไปยังจังหวัดอันดามัน ที่เหลืออีก 5 จังหวัด ก็คือ ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล โดยที่ทั้ง 5 จังหวัดจะร่วมกันสนับสนุน แนวคิดในการเป็นเจ้าภาพ ของภูเก็ตอันดามัน Expo ก็อยากจะเรียนเชิญ ขอให้พี่น้องชาวไทยได้ร่วมพลังกัน ที่จะช่วยกันเป็นปากเสียง เป็นกระบอกเสียงให้ภูเก็ต ได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo ที่ภูเก็ตใน ปี 2028 จากการประเมิน การจัดงานในช่วงปี 2028 ช่วง 3 เดือนของการจัดงาน จะมีผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน จำนวน 5 ล้านคน จากทั่วโลก ลองคิดดูว่าคน 5 ล้านคนทั่วโลก มาเที่ยวงานที่จังหวัดภูเก็ต คงจะทำให้เกิดการหนาแน่น มากเกินไป

ดังนั้นบางกลุ่มอันดามันทั้ง 6 จังหวัด ร่วมกันวางแผนที่จะกระจาย เชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมงาน ไปดูสถานที่ต่างๆ จังหวัด และในแต่ละจังหวัดก็ได้เตรียมพร้อม ที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานประกอบการให้ตรงกับแนวคิดของการจัดงานในเรื่องของการดูแลสุขภาพในองค์รวม ซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้ก็จะสร้างรายได้ กับอันดามันทั้งหมด ส่วนหนึ่งของการจัดงานนั้น อาหารที่มีสุขภาพดี อาหารที่เป็นเป็นมิตรออแกนิคต่างๆ ก็จะทำให้เกษตรกร ที่เตรียมความพร้อมไว้ก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นเรายังมองว่า ไม่ใช่เฉพาะอันดามันเราน่าจะเชื่อมการท่องเที่ยวนี่มาจากนักท่องเที่ยวจำนวน 5 ล้านคน ไปยังจังหวัดอื่นๆของกลุ่มอ่าวไทย และภาคใต้ชายแดนด้วย หรือเรียกได้ว่าเป็นของทั่วประเทศ ซึ่งงานครั้งนี้ไม่ได้จัดโดยจังหวัดภูเก็ตอย่างเดียว แต่เป็นการจัดของประเทศไทย และเราไม่เคยมีงานลักษณะใหญ่ๆอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกคน ร่วมกันสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพ การจัด Expo 2028 ที่จังหวัดภูเก็ต
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง