สุพรรณบุรี   บิ๊กซีรับซื้อพืชผลทางการเกษตรช่วยเกษตรกร

สุพรรณบุรี   บิ๊กซีรับซื้อพืชผลทางการเกษตรช่วยเกษตรกร
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามโครงการความร่วมมือจัดซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานงานให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัท พี.พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมมือกันซื้อ-ขาย พืช-ผัก ผลผลิตของเกษตรกร

โดยมีคุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กับนางสาวณวิตตา โพธสุธน นางสาวพัสน์นันท์ โพธสุธน ศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัท พี.พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด ร่วมกันลงนามทำบันทึกข้อตกลงกัน ระหว่างบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซีนเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์สินค้าเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริษัท พี พี แอนด์ พี ทรานสปอร์ต จำกัด ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี


โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิด เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี นายชินภูมิ โชติกิจนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าอาหารสดผักผลไม้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท นางอารีย์ บำรุงราษฎร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.สุพรรณบุรี น.ส.จีรณา อินสว่าง ผจก.ธ.ก.ส.สาขาศรีประจันต์ เกษตรอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี และเกษตรกรร่วมงาน เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาขายได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไป ทั้ง ฟักทอง ฟัก แฟง มะเขือ แตงกาว มะระ มะละกอ ถั่วฝักยาว มะกรูด มะนาว พริก หัวหอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผักกาดหอม กระเจี๊ยบ กะเพรา โหระพา ข้าวโพด ข้าวโพดหวาน เป็นต้น


จากนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ให้ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ และเป็นสินค้าปลอดภัยต่อผู้บริโภค ประกอบกับตามนโยบายของ บริษัท บิ๊กชี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรภายในประเทศ โดยวิธีการรับซื้อตรงจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงต้องการพัฒนาศูนย์ สินค้าเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งรวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร และแหล่งสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโครงการความร่วมมือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และกระจายสินค้าเกษตรอย่างแท้จริง
ภัทรพล พรมพัก/ สุพรรณบุรี