ตรัง ผู้ว่าฯออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัด

ตรัง  ผู้ว่าฯออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

(23 มิ.ย.2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง ออกเยี่ยมเยียนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง


ซึ่งในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้เพื่อให้บริการประชาชนในการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งนี้ ได้มีการให้บริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย และแผนจีน ตรวจมะเร็งเต้านม บริการทางด้านทันตกรรม และบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง