สิงห์บุรี เข้าพรรษาเชิญร่วมสืบสาน “ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)”วัดจินดามณี

ขอเชิญร่วมสืบสาน “ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้)” เนื่องใน เทศกาลเข้าพรรษา ตำบลบ้านแป้ง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดจินดามณี ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ  1.พิธีตักบาตรดอกไม้     2.ทอดผ้าป่าดอกไม้  3.ถวายเทียนจำนำพรรษา  4.ชม เครื่องมือประกอบอาชีพของชาวลาวเวียงในอดีต เครื่องมือทำทอง เครื่องมือปั้นหม้อ และเครื่องจักสาน   5.ชิม การทำอาหารพื้นบ้าน อาทิ ลาบมะเขือ ขนมเบื้องญวน ยำญวน ข้าวเกรียบงา บัวลอยญวน
6.ชมการแสดงเต้นบาสโลปและการแสดงต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น

Cr.ภาพ : วัดจินดามณี